Varausehdot – Lomapaketit

Nämä ehdot on laadittu pelisäännöiksi varmistamaan yhteistyön sujuvuutta sekä ovat osa toimintamme laatukriteeristöä. On ensiarvoisen tärkeää, että tuottamamme palvelukokemukset vastaavat asiakkaittemme odotuksia – ja mielellään jopa ylittävät ne. Tämän vuoksi huolehdimme kaikkiin palveluihimme liittyvistä käytännön järjestelyistä täsmällisesti ja vastuullisesti.
Luethan ehdot huolellisesti. Kiitos.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Tutustuthan varausehtoihin ennakkoon. Huomaathan että palvelun varaamisen jälkeen olet sitoutunut noudattamaan varausehtoja. Noudatamme varausehtoja kaikissa tapauksissa, tasapuolisuuden säilyttämiseksi emme tee poikkeuksia.

Luomajärven Hevoskievari noudattaa palvelusten tilaamisessa, varaamisessa, palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt vierailuvarauksen.

MATKAVAKUUTUS
Matkavakuutus on lomasi paras turva esim. äkillisen sairauden tai tapaturman sattuessa juuri ennen matkaa tai matkan aikana. Kehotamme asiakkaitamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva. Eri yhtiöiden vakuutusten peruutusturva voi vaihdella.

Asiakkaan tekemä varaus vahvistetaan aina kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti tai kirjeposti). Vahvistus sisältää tiedot varatusta palvelusta sekä maksuohjeistuksen. Vierailu erääntyy maksettavaksi seitsemän (7) vuorokautta ennen tilattua lomaa.

VARAUS
Asiakkaan tekemä varaus vahvistetaan aina kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti tai kirjeposti). Vahvistus sisältää tiedot varatusta palvelusta sekä maksuohjeistuksen. Vierailu erääntyy maksettavaksi seitsemän (7) vuorokautta ennen tilattua lomaa.

Varauksen peruuttaminen
Varauksen peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti, kirje) Luomajärven Hevoskievariin. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Luomajärven Hevoskievariin.  Maksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Mikäli varauksen peruutus tapahtuu seitsemän (7) vuorokautta tai myöhemmin ennen tilatun loman alkamisajankohtaa, veloitetaan vierailuhinta kokonaisuudessaan. Asiakas ja voi myös itse järjestää erikseen sovittaessa korvaavan henkilön tilalleen. Tällöin kaikki tilaukseen liittyvät jo maksetut maksut siirtyvät automaattisesti korvaavan henkilön hyväksi.

Jos asiakas ei käytä kaikkia tilaamiaan palveluja, tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa lukuun ottamatta toimitusmaksua 30€, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Luomajärven Hevoskievarille ja asia on osoitettava Luomajärven Hevoskievarille lääkärintodistuksella.

Joustavat poikkeusajan peruutusehdot
Joustavat peruutusehdot mahdollistavat varauksen peruuttamisen tulopäivään saakka.  Joustavia varausehtoja voidaan hyödyntää esimerkiksi sairastumisen, karanteenin, tai mahdollisten liikkumisrajoitusten osalta. Joustavan peruutusehdon varaus maksaa varatun palvelun osalta +30eur per henkilö enemmän, kuin yleisten käytössä olevien peruutusehtojen varaus. Mikäli varaus perutaan tai siirretään, peritään +30eur per henkilö peruutus/siirtokuluna.

MAKSAMINEN
Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään maksutiedot vierailuvarausmaksun maksamista varten. Kaikki maksuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7vrk:n sisällä laskun päiväyksestä.

 LUOMAJÄRVEN HEVOSKIEVARIN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Luomajärven Hevoskievari voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE
Asiakas on velvollinen korvaamaan Luomajärven Hevoskievarin omaisuudelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä. Sama koskee myös Luomajärven Hevoskievarin yhteistyökumppaneille aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat sattuneet tilattua palvelua toteutettaessa. Korvaus suoritetaan suoraan vahinkoa kärsineelle/omistajalle.

Luomajärven Hevoskievari ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Luomajärven Hevoskievarista, ja jonka seurauksia Luomajärven Hevoskievari ei kohtuudella voinut estää.

LÖYTÖTAVARAT
Säilytämme löytötavaroita yhden (1) kuukauden, jonka aikana ne voi noutaa ennalta sovittuna ajankohtana. Postituksesta tai muusta toimituksesta perimme käsittelykuluna 10€ sekä mahdolliset postitus / toimituskulut.

VALITUKSET
Kaikki vierailukokonaisuuteen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä suoraan Luomajärven Hevoskievariin. Jos asiakas ja Luomajärven Hevoskievari eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelussa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN
Luomajärven Hevoskievari varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Luomajärven Hevoskievari pidättää oikeuden korottaa sovittua hintaa jos hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut nousevat.

Kievarilaiset toivottavat unohtumattomia lomakokemuksia!