Varausehdot – Matkailupalvelut

Nämä ehdot on laadittu pelisäännöiksi varmistamaan yhteistyön sujuvuutta sekä ovat osa toimintamme laatukriteeristöä. On ensiarvoisen tärkeää, että tuottamamme palvelukokemukset vastaavat asiakkaittemme odotuksia – ja mielellään jopa ylittävät ne. Tämän vuoksi huolehdimme kaikkiin palveluihimme liittyvistä käytännön järjestelyistä täsmällisesti ja vastuullisesti.
Luethan ehdot huolellisesti. Kiitos.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT

Tutustuthan varausehtoihin ennakkoon. Huomaathan että palvelun varaamisen jälkeen olet sitoutunut noudattamaan varausehtoja. Noudatamme varausehtoja kaikissa tapauksissa, tasapuolisuuden säilyttämiseksi emme tee poikkeuksia.

Luomajärven Hevoskievari noudattaa palvelusten tilaamisessa, varaamisessa, palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt vierailuvarauksen.

MATKAVAKUUTUS

Matkavakuutus on lomasi paras turva esim. äkillisen sairauden tai tapaturman sattuessa juuri ennen matkaa tai matkan aikana. Kehotamme asiakkaitamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva. Eri yhtiöiden vakuutusten peruutusturva voi vaihdella.

MAKSUEHDOT

Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on tilaajan tiedot ja varatun lomapaketin tiedot. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä laskun eräpäivään mennessä.

Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään kaikki vierailuun liittyvät laskut.

Mikäli varauksen alkuun on enemmän kuin 30 päivää maksetaan maksu kahdessa erässä. Varausmaksu on suuruudeltaan 25% loman hinnasta, ja se erääntyy maksettavaksi 7 vrk laskun päiväyksestä. Loppusuoritus 75% erääntyy maksettavaksi viimeistään 28 vrk ennen varausajankohdan alkua.

Mikäli varauksen alkuun on vähemmän kuin 30 päivää, maksetaan koko summa kerralla ja maksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 28 vrk ennen tilauksen alkua.

Mikäli varauksen alkuun on 27 vrk tai vähemmän, erääntyy koko summa maksettavaksi 2 vrk kuluttua laskun päiväyksestä.

Mikäli varauksen alkuun on 6 vrk tai vähemmän, erääntyy koko summa maksettavaksi välittömästi.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Luomajärven Hevoskievariin. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Luomajärven Hevoskievariin. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

HUOM. Vierailulaskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Varauksen peruuttamisesta pidätetään aina varausmaksun suuruinen summa ja toimitusmaksu 30€. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko palvelukokonaisuuden hinta.

Osallistuja voi myös itse järjestää erikseen sovittaessa korvaavan henkilön tilalleen. Tällöin kaikki tilaukseen liittyvät jo maksetut maksut siirtyvät automaattisesti korvaavan osallistujan  hyväksi.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Luomajärven Hevoskievarille ja asia on osoitettava Luomajärven Hevoskievarille luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua (saapumispäivämäärän mukaan) tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Mikäli asiakas muuttaa varausta (loman peruuntuminen, ajankohdan siirtäminen, lisäpalvelut tai henkilömäärä), peritään tästä aiheutuvina toimituskuluina 30€. Muutos on tehtävä viimeistään (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

JOUSTAVAT POIKKEUSAJAN PERUUTUSEHDOT

Joustavat peruutusehdot mahdollistavat varauksen peruuttamisen tulopäivään saakka.  Joustavia varausehtoja voidaan hyödyntää esimerkiksi sairastumisen, karanteenin, tai mahdollisten liikkumisrajoitusten osalta.

Joustavan peruutusehdon varaus maksaa varatun palvelun osalta +30eur per henkilö enemmän, kuin yleisten käytössä olevien peruutusehtojen varaus (koskee yhtä ajankohtaa). Mikäli varaus perutaan tai siirretään, pidätämme +30eur varausmaksun/hlö ja 30eur peruutus/siirtokulun/hlö.

LUOMAJÄRVEN HEVOSKIEVARIN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Luomajärven Hevoskievari voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

RATSASTUSLEIRIN/KURSSIN/LOMAPAKETIN PERUUTUS

Kievari pidättää oikeuden ratsastusleirin/ratsastuskurssin/ratsastusloman peruuttamiseen jos osallistujien kokonaismäärä jää vähemmäksi kuin ilmoitettu minimimäärä. Asiakkaalla on tällöin oikeus joko varata uusi ajankohta, tai saada mahdollisesti jo Kievarille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Ilmoitus peruutuksesta tehdään viimeistään 7vrk ennen leirin/kurssin/lomapaketin alkua. Sama pätee myös jos sääolosuhteet ovat niin huonot ettei ohjelmaa pystytä toteuttamaan.

LÖYTÖTAVARAT

Säilytämme löytötavaroita yhden (1) kuukauden, jonka aikana ne voi noutaa ennalta sovittuna ajankohtana. Postituksesta tai muusta toimituksesta perimme käsittelykuluna 10€ sekä mahdolliset postitus / toimituskulut.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE

Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ymmärrettäviä ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Luomajärven Hevoskievarin tiloille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä. Sama koskee myös Luomajärven Hevoskievarin yhteistyökumppaneille aiheutuneita vahinkoja jotka ovat sattuneet tilattua palvelua toteutettaessa. Tällöin korvaus suoritetaan suoraan omistajalle.

Luomajärven Hevoskievari ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Luomajärven Hevoskievarista, ja jonka seurauksia Luomajärven Hevoskievari ei kohtuudella voinut estää.

Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

VALITUKSET

Kaikki vierailukokonaisuuteen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä suoraan Luomajärven Hevoskievariin. Jos asiakas ja Luomajärven Hevoskievari eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN OIKEUSPAIKKA

Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelussa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

OIKEUS HINTOJEN MUUTOKSIIN

Luomajärven Hevoskievari varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Luomajärven Hevoskievari pidättää oikeuden korottaa sovittua hintaa jos hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut nousevat.

Kievarilaiset toivottavat unohtumattomia lomakokemuksia!