Varausehdot – Ratsastusretket ja -tunnit

Nämä ehdot on laadittu pelisäännöiksi varmistamaan yhteistyön sujuvuutta sekä ovat  osa toimintamme laatukriteeristöä.
On ensiarvoisen tärkeää, että tuottamamme palvelukokemukset vastaavat asiakkaittemme odotuksia – ja mielellään jopa ylittävät ne. Tämän vuoksi huolehdimme kaikkiin palveluihimme liittyvistä käytännön järjestelyistä täsmällisesti ja vastuullisesti.
Luethan ehdot huolellisesti. Kiitos.

 

RATSASTUSRETKIOHJELMIEN JA -TUNTIEN VARAUS- ja MAKSUEHDOT
Nämä ehtomme koskevat kaikkia otsikossa mainittuja palvelujamme. Ehdot koskevat tilaamista, varaamista, palvelujen tuottamista ja peruuttamista. Ehdot astuvat voimaan välittömästi asiakkaan varauksen yhteydessä.

VARAUS
Asiakkaan tekemä varaus vahvistetaan aina kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti tai kirjeposti). Vahvistus sisältää tiedot varatusta palvelusta ja maksutiedot paikkavarausmaksun (50 % kokonaissummasta) maksamista varten. Paikkavarausmaksun eräpäivä on seitsemän (7) päivää laskun päiväyksestä.
Varauksen peruuttaminen
Varauksen peruutus on aina tehtävä kirjallisesti ( sähköposti, tekstiviesti, kirje) Luomajärven Hevoskievariin.
Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Luomajärven Hevoskievariin.
Mikäli peruutus tapahtuu varausmaksulle asetetun eräpäivän jälkeen, ei varausmaksua palauteta.
Paikkavarausmaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
Mikäli varauksen peruutus tapahtuu kaksi (2) vuorokautta tai myöhemmin ennen tilatun ohjelman aloitusta veloitetaan osallistumishinta kokonaisuudessaan. Osallistuja voi myös itse järjestää erikseen sovittaessa korvaavan ratsastajan tilalleen. Tällöin kaikki tilaukseen liittyvät jo maksetut maksut siirtyvät automaattisesti korvaavan ratsastajan hyväksi.
Jos asiakas ei käytä kaikkia tilaamiaan palveluja, tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.
Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Luomajärven Hevoskievarille ja asia on osoitettava Luomajärven Hevoskievarille lääkärintodistuksella.

MAKSAMINEN
Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään maksutiedot paikkavarausmaksun 50% maksamista varten. Kaikki maksuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava laskun eräpäivään mennessä.
Ohjelman loppusuoritus 50% maksetaan ohjelman jälkeen hevostallilla ohjaajalle. Maksuvälineenä käyvät käteinen raha ja liikuntasetelit (+kortit)*
*LIIKUNTASETELIT JA KORTIT: – Tyky -kuntosetelit – Tyky Online (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä) – Sporttipassi (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä) – Luottokunnan virikesetelit – Edenred Mind & Body -kortilla ja Ticket Duolla (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä) – Smartum liikunta ja kulttuurisetelit – Smartum saldolla käyttäen smartun saldon ennakkomaksua (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä) – Smartum mobiilimaksulla (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
HUOM. Maksutilanteen sujuvuuden vuoksi toivomme että varaatte mukaanne tasarahan maksaessanne käteisellä.

LUOMAJÄRVEN HEVOSKIEVARIN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Luomajärven Hevoskievari voi peruuttaa varauksen esim. ihmisille
ja hevosille vaarallisten keliolosuhteiden kuten esim. ukkosmyrskyn tai kovan pakkasen vuoksi. Asiakkaalla on tällöin
oikeus saada Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.
Seuraamme säätilannetta aina alueellisten ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Pakkasrajana pidämme talvisin
tyynehkön sään -20 asteen lämpötilaa. Asteraja saattaa olla alempi esim. kovan tuulen tai sateen vaikuttaessa
olosuhteisiin. Päätös retken toteutuksesta tehdään paikallisten sääolojen perusteella, ja retken peruutuksesta
ilmoitamme kullekin osallistujalle henkilökohtaisesti ennakkoon ilmoittamaanne puhelinnumeroon.

VAHINKOJEN KORVAUKSET JA YLIVOIMAINEN ESTE
Asiakkaan on noudatettava annettuja ohjeita, varoituksia ja määräyksiä, sekä käytettävä ohjeiden mukaisia
turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista,
jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.
Asiakas on velvollinen korvaamaan Luomajärven Hevoskievarin omaisuudelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä.
Sama koskee myös Luomajärven Hevoskievarin yhteistyökumppaneille aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat sattuneet
tilattua palvelua toteutettaessa. Korvaus suoritetaan suoraan vahinkoa kärsineelle/omistajalle.
Luomajärven Hevoskievari ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta
arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.),
joka ei ole johtunut Luomajärven Hevoskievarista, ja jonka seurauksia Luomajärven Hevoskievari ei kohtuudella voinut
estää.

LÖYTÖTAVARAT
Säilytämme löytötavaroita yhden (1) kuukauden, jonka aikana ne voi noutaa ennalta sovittuna ajankohtana. Postituksesta
tai muusta toimituksesta perimme käsittelykuluna 10€ sekä mahdolliset postitus / toimituskulut.

Hevoskievarilaiset toivottavat unohtumattomia luonto- ja lomakokemuksia!