Varausehdot

Varausehdot ja maksuvälineet

Nämä ehdot on laadittu pelisäännöiksi varmistamaan yhteistyön sujuvuutta, sekä ovat osa toimintamme laatukriteeristöä.On ensiarvoisen tärkeää, että tuottamamme palvelukokemukset vastaavat asiakkaittemme odotuksia -ja mielellään jopa ylittävät ne. Tämän vuoksi huolehdimme kaikkiin palveluihimme liittyvistä käytännön järjestelyistä täsmällisesti ja vastuullisesti.

Luethan ehdot tilaamaasi palveluun liittyen huolellisesti, kiitos.

 

RATSASTUSRETKIOHJELMIEN JA -TUNTIEN VARAUS- ja MAKSUEHDOT
Nämä ehtomme koskevat kaikkia otsikossa mainittuja palvelujamme. Ehdot koskevat tilaamista, varaamista, palvelujen tuottamista ja peruuttamista. Ehdot astuvat voimaan välittömästi asiakkaan varauksen yhteydessä.

Varaus
Asiakkaan tekemä varaus vahvistetaan aina kirjallisesti (sähköposti, tekstiviesti tai kirjeposti). Vahvistus sisältää tiedot varatusta palvelusta ja maksutiedot paikkavarausmaksun (50 % kokonaissummasta) maksamista varten. Paikkavarausmaksun eräpäivä on seitsemän (7) päivää laskun päiväyksestä.

Varauksen peruuttaminen
Varauksen peruutus on aina tehtävä kirjallisesti ( sähköposti, tekstiviesti, kirje) Luomajärven Hevoskievariin. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Luomajärven Hevoskievariin. Mikäli peruutus tapahtuu varausmaksulle asetetun eräpäivän jälkeen, ei varausmaksua palauteta.

Paikkavarausmaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

Mikäli varauksen peruutus tapahtuu kaksi (2) vuorokautta tai myöhemmin ennen tilatun ohjelman aloitusta veloitetaan osallistumishinta kokonaisuudessaan. Jos paikka saadaan myytyä jollekin toiselle, pidätetään peruutuskuluina vain varausmaksu. Osallistuja voi myös itse järjestää erikseen sovittaessa korvaavan ratsastajan tilalleen. Tällöin kaikki tilaukseen liittyvät jo maksetut maksut siirtyvät automaattisesti korvaavan ratsastajan hyväksi.

Jos asiakas ei käytä kaikkia tilaamiaan palveluja, tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Luomajärven Hevoskievarille ja asia on osoitettava Luomajärven Hevoskievarille lääkärintodistuksella.

Maksaminen
Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään maksutiedot paikkavarausmaksun 50% maksamista varten. Kaikki maksuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava laskun eräpäivään mennessä.
Ohjelman loppusuoritus 50% maksetaan ohjelman jälkeen hevostallilla ohjaajalle. Maksuvälineenä käyvät käteinen raha ja liikuntasetelit (+kortit)*

*Liikuntasetelit ja -kortit

– Tyky -kuntosetelit
– Tyky Online (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
– Sporttipassi (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä) – Luottokunnan virikesetelit
– Edenred Mind & Body -kortilla ja Ticket Duolla (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
– Smartum liikunta ja kulttuurisetelit
– Smartum saldolla käyttäen smartun saldon ennakkomaksua (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
– Smartum mobiilimaksulla (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)

HUOM. Maksutilanteen sujuvuuden vuoksi toivomme että varaatte mukaanne tasarahan maksaessanne käteismaksulla.

Luomajärven Hevoskievarin oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Luomajärven Hevoskievari voi peruuttaa varauksen esim. ihmisille ja hevosille vaarallisten keliolosuhteiden kuten esim. ukkosmyrskyn tai kovan pakkasen vuoksi. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Seuraamme säätilannetta aina alueellisten ja paikallisten olosuhteiden mukaan. Pakkasrajana pidämme talvisin tyynehkön sään -20 asteen lämpötilaa. Asteraja saattaa olla alempi esim. kovan tuulen tai sateen vaikuttaessa olosuhteisiin. Päätös retken toteutuksesta tehdään paikallisten sääolojen perusteella, ja retken peruutuksesta ilmoitamme kullekin osallistujalle henkilökohtaisesti ennakkoon ilmoittamaanne puhelinnumeroon.

Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este
Asiakkaan on noudatettava annettuja ohjeita, varoituksia ja määräyksiä, sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on velvollinen korvaamaan Luomajärven Hevoskievarin omaisuudelle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä. Sama koskee myös Luomajärven Hevoskievarin yhteistyökumppaneille aiheutuneita vahinkoja, jotka ovat sattuneet tilattua palvelua toteutettaessa. Korvaus suoritetaan suoraan vahinkoa kärsineelle/omistajalle.

Luomajärven Hevoskievari ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Luomajärven Hevoskievarista, ja jonka seurauksia Luomajärven Hevoskievari ei kohtuudella voinut estää.

VARAUS- JA MAKSUEHDOT RATSASTUSLOMIIN
Tutustuthan varausehtoihin ennakkoon. Huomaathan että palvelun varaamisen jälkeen olet sitoutunut noudattamaan varausehtoja. Noudatamme varausehtoja kaikissa tapauksissa, tasapuolisuuden säilyttämiseksi emme tee poikkeuksia.
Luomajärven Hevoskievari noudattaa palvelusten tilaamisessa, varaamisessa, palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt vierailuvarauksen.

Matkavakuutus
Matkavakuutus on lomasi paras turva esim. äkillisen sairauden tai tapaturman sattuessa juuri ennen matkaa tai matkan aikana. Kehotamme asiakkaitamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva. Eri yhtiöiden vakuutusten peruutusturva voi vaihdella.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti) Luomajärven Hevoskievariin. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Luomajärven Hevoskievariin. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.
HUOM. Vierailulaskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.
Varauksen peruuttamisesta pidätetään aina varausmaksun suuruinen summa ja toimitusmaksu 15€. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 28 vuorokautta ennen loman alkua, veloitetaan koko palvelukokonaisuuden hinta. Jos tuote tai palvelu saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina varausmaksu ja toimitusmaksu. Osallistuja voi myös itse järjestää erikseen sovittaessa korvaavan osallistujan tilalleen. Tällöin kaikki retkeen liittyvät jo maksetut maksut siirtyvät automaattisesti korvaavan osallistujan hyväksi.
Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Luomajärven Hevoskievarille ja asia on osoitettava Luomajärven Hevoskievarille luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua (saapumispäivämäärän mukaan) tai varauksen aikana, ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.
Mikäli asiakas muuttaa varausta (loman peruuntuminen, ajankohdan siirtäminen, lisäpalvelut tai henkilömäärä), peritään tästä aiheutuvina toimituskuluina 15€. Muutos on tehtävä viimeistään (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Maksuehdot
Asiakkaalle lähetetään lasku, jossa on tilaajan tiedot ja varatun lomapaketin tiedot. Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä laskun eräpäivään mennessä.
Varauksen yhteydessä asiakkaalle lähetetään kaikki vierailuun liittyvät laskut.
Mikäli varauksen alkuun on enemmän kuin 30 päivää maksetaan maksu kahdessa erässä. Varausmaksu on suuruudeltaan 25% loman hinnasta, ja se erääntyy maksettavaksi 7 vrk laskun päiväyksestä. Loppusuoritus 75% erääntyy maksettavaksi viimeistään 28 vrk ennen varausajankohdan alkua.
Mikäli varauksen alkuun on vähemmän kuin 30 päivää, maksetaan koko summa kerralla ja maksu erääntyy maksettavaksi viimeistään 28 vrk ennen tilauksen alkua.
Mikäli varauksen alkuun on 27 vrk tai vähemmän, erääntyy koko summa maksettavaksi 2 vrk kuluttua laskun päiväyksestä.
Mikäli varauksen alkuun on 6 vrk tai vähemmän, erääntyy koko summa maksettavaksi välittömästi.

Luomajärven Hevoskievarin oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Luomajärven Hevoskievari voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Luomajärven Hevoskievarille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Leirin/kurssin/lomapaketin peruutus
Hevoskievari pidättää oikeuden leirin peruuttamiseen jos osallistujien kokonaismäärä jää vähemmäksi kuin ilmoitettu minimimäärä. Asiakkaalla on tällöin oikeus joko varata uusi leiri/kurssiajankohta Hevoskievarista tai saada mahdollisesti jo Hevoskievarille maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan. Ilmoitus peruutuksesta tehdään viimeistään 7vrk ennen leirin/kurssin/lomapaketin alkua. Sama pätee myös jos sääolosuhteet ovat niin huonot ettei ohjelmaa pystytä toteuttamaan.

Löytötavarat
Säilytämme löytötavaroita yhden (1) kuukauden, jonka aikana ne voi noutaa ennalta sovittuna ajankohtana. Postituksesta tai muusta toimituksesta perimme käsittelykuluna 10€ sekä mahdolliset postitus / toimituskulut.

Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este
Asiakkaan on noudatettava palvelun käyttämiseen liittyviä yrittäjän antamia ymmärrettäviä ohjeita, varoituksia ja määräyksiä sekä käytettävä ohjeiden mukaisia turvallisuuteen liittyviä varusteita. Asiakas on vastuussa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, jotka hän tai hänen valvonnassaan oleva alaikäinen aiheuttaa yrittäjälle tai kolmansille osapuolille.
Asiakas on velvollinen korvaamaan Luomajärven Hevoskievarin tiloille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä. Sama koskee myös Luomajärven Hevoskievarin yhteistyökumppaneille aiheutuneita vahinkoja jotka ovat sattuneet tilattua palvelua toteutettaessa. Tällöin korvaus suoritetaan suoraan omistajalle.
Luomajärven Hevoskievari ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Luomajärven Hevoskievarista, ja jonka seurauksia Luomajärven Hevoskievari ei kohtuudella voinut estää.
Jos asiakas ei käytä kaikkia sovittuja palveluja tai käyttää niitä vain osittain, hänellä ei ole tällä perusteella oikeutta hinnan alennukseen tai maksun palautukseen.

Valitukset
Kaikki vierailukokonaisuuteen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä suoraan Luomajärven Hevoskievariin. Jos asiakas ja Luomajärven Hevoskievari eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelussa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Oikeus hintojen muutoksiin
Luomajärven Hevoskievari varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Luomajärven Hevoskievari pidättää oikeuden korottaa sovittua hintaa jos hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut nousevat.

VARAUSEHDOT MAJOITUKSEEN
Tutustuthan varausehtoihimme ennakkoon. Huomaathan että palvelun varaamisen jälkeen olet sitoutunut noudattamaan varausehtoja. Noudatamme varausehtoja kaikissa tapauksissa, tasapuolisuuden säilyttämiseksi emme tee poikkeuksia.
Luomajärven Hevoskievari noudattaa palvelusten tilaamisessa, varaamisessa, palvelusten peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Nämä ehdot tulevat kumpaakin osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen.

Matkavakuutus
Matkavakuutus on lomasi turva esim. äkillisen sairauden tai tapaturman sattuessa juuri ennen matkaa tai matkan aikana. Kehotamme asiakkaitamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva. Eri yhtiöiden vakuutusten peruutusturva voi vaihdella.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen
Peruthan varauksesi viimeistään 48 tuntia ennen varattua vierailua (=veloitukseton peruutus). Pidämme kohtuullisena periä peruuttamattomista tai liian myöhään perutuista varauksista vierailun hinta kokonaisuudessaan.
Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (kirje, sähköposti, tekstiviesti) Luomajärven Hevoskievariin. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Luomajärven Hevoskievariin. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.
Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakas ei ole velvollinen korvaamaan varaamaansa vierailua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Luomajärven Hevoskievarille ja asia on osoitettava Luomajärven Hevoskievarille luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella.
Mikäli asiakas muuttaa varausta (loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), peritään tästä aiheutuvina muutoskuluina 15€. Muutos on tehtävä viimeistään 48 tuntia ennen vierailua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

Luomajärven Hevoskievarin oikeus peruuttaa osallistuminen
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Luomajärven Hevoskievari voi peruuttaa varauksen.

Löytötavarat
Säilytämme löytötavaroita yhden (1) kuukauden, jonka aikana ne voi noutaa ennalta sovittuna ajankohtana. Postituksesta tai muusta toimituksesta perimme käsittelykuluna 10€ sekä mahdolliset postitus / toimituskulut.

Vahinkojen korvaukset ja ylivoimainen este
Asiakas on velvollinen korvaamaan Luomajärven Hevoskievarin tiloille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot täysimääräisinä. Sama koskee myös Luomajärven Hevoskievarin yhteistyökumppaneille aiheutuneita vahinkoja jotka ovat sattuneet tilattua palvelua toteutettaessa. Tällöin korvaus suoritetaan suoraan omistajalle.
Luomajärven Hevoskievari ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot jne.), joka ei ole johtunut Luomajärven Hevoskievarista, ja jonka seurauksia Luomajärven Hevoskievari ei kohtuudella voinut estää.

Valitukset
Kaikki kohteeseen ja varattuun kokonaisuuteen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana suoraan Luomajärven Hevoskievariin. Jos asiakas ja Luomajärven Hevoskievari eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

Sovellettava laki ja riitojen oikeuspaikka
Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelussa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Oikeus hintojen muutokseen
Luomajärven Hevoskievari varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Luomajärven Hevoskievari pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin sopimusten ulkopuolella.

Maksuvälineet

Voit maksaa käyttämäsi palvelun:

 • Käteisellä (ravintola-, ratsastus -ja ohjelmapalvelut)
 • Pankkikortilla (ravintolapalvelut)
 • Visa Electronilla (ravintolapalvelut)
 • Yleisimmillä luottokorteilla kuten Visa, Master Card (ravintolapalvelut)
 • Facebook verkkokauppa (rajoitetut tuotteet)

Liikuntasetelit ja -kortit: (koskee ainoastaan ratsastuskokonaisuuksia)

 • Tyky -kuntosetelit
 • Tyky Online (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
 • Sporttipassi (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
 • Luottokunnan virikesetelit
 • Edenred Mind & Body -kortilla ja Ticket Duolla (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
 • PAY2GO (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
 • Smartum liikunta ja kulttuurisetelit
 • Smartum saldolla käyttäen smartun saldon ennakkomaksua (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
 • Smartum mobiilimaksulla (ennakkoilmoitus tästä maksutavasta varauksen yhteydessä)
 • Smartum Verkkokauppa (rajoitetut tuotteet)

Yritysten on mahdollista sopia laskutuksesta.